Utgiver av
magasinet SKO og
Skohåndboken

Laveste skoimport 1. kvartal på 18 år

Laveste skoimport 1. kvartal på 18 år

Skrevet 29. april 2020 og kategorisert


I første kvartal i år ble det importert litt under 6 millioner par fottøy, det laveste importtallet i første kvartal siden 2002.

Mens importen i første kvartal gikk ned med 23,8 prosent i volum, var nedgangen i mars på hele 36,7 prosent. Kraftig prisvekst som følge av svak kroner gjorde at importverdien bare falt med 12,6 prosent.

I første kvartal i år ble det importert snaue 6 millioner par fottøy, nesten 1,9 millioner par eller 23,8 prosent mindre enn i første kvartal i fjor. Antall importerte par fottøy i første kvartal i år er det laveste antallet som er importert i dette kvartalet siden 2002. Svak krone over lang tid kan ha bidratt til at importørene har kuttet ned på innkjøpene. Nedstengninger av skofabrikker og øvrige utfordringer i verdikjeden som følge av koronaepidemien kan ha medført at varer som skulle ankommet landet ikke har gjort det ennå. Tallene for mars kan tyde på det. Totalt ble det importert fottøy og tilbehør til fottøy for 1493,2 millioner kroner i årets tre første måneder. Dette er 216 millioner eller 12,6 prosent mindre enn i samme periode i fjor. I gjennomsnitt økte prisen per par fottøy med 14,5 prosent i første kvartal i år, bl.a. som følge av svak krone.

Over halvparten av reduksjonen kom i mars

Importen av fottøy har falt i alle de tre første månedene i år. I januar ble det importert vel 1,9 millioner par, om lag 231 000 færre enn i januar i fjor. I februar falt importen med nærmere 540 000 par til rundt 2,14 millioner par, mens det i mars ble importert 1,89 millioner par, nesten 1,1 million par færre enn i mars i fjor. Importen i mars i år er den laveste i mars siden 2002.

Tre fjerdedeler av importnedgangen i mars skyldes redusert import fra Kina/Hong Kong. I alt ble det importert nærmere 809 000 færre par fottøy fra Kina/Hong Kong i mars i år enn i mars i fjor. Importen fra Tyskland og Vietnam falt med rundt 192 000 og 127 000 par, mens det ble importert vel 64 000 færre par fra Indonesia.

25 prosent nedgang i importen fra Asia

Importen av fottøy fra Asia gikk ned med 25,4 prosent, fra snaue 6,5 millioner par i første kvartal i fjor til 4,84 millioner par i samme periode i fjor. Importen falt med 9,4 prosent i januar og med 20,2 prosent i februar. I mars gikk importen ned med hele 41 prosent sammenlignet med mars i fjor. Normalt importeres det flere par fottøy i mars enn i februar. I fjor økte antall importerte par fottøy fra Asia med 15 prosent fra februar til mars. I år falt importen fra februar til mars med 15 prosent.

Av importen av fottøy fra Asia i årets tre første måneder kommer to tredjedeler fra Kina/Hong Kong. Totalt ble det importert 3,22 millioner par fottøy fra Kina/Hong Kong i første kvartal, en nedgang på 24,8 prosent fra samme periode i fjor. I mars i år var importen 47,6 prosent mindre enn i mars i fjor. Importen fra Vietnam falt i første kvartal med 31,9 prosent til 914 000 par, mens den gikk ned med 26,7 prosent til 296 000 par fra Indonesia. Fra India ble det importert snaue 120 000 par fottøy i årets tre første måneder, en nedgang på bare 2,6 prosent fra samme kvartal i fjor. Importen fra Kambodsja gikk ned med 23,7 prosent til vel 96 000 par. Importen fra Thailand økte med 22,4 prosent til 48 000 par, mens den fra Bangladesh gikk ned med 29,6 prosent til snaue 29 000 par.

I verdi utgjorde importen av fottøy og tilbehør av fottøy 1 012 millioner kroner. Dette er 14 prosent mindre enn i første kvartal i fjor.

Vel 19 prosent nedgang fra Europa

Også fra Europa ble det importert færre par fottøy i årets første kvartal enn i første kvartal i fjor. Importen i år gikk ned med 19,4 prosent til vel 1 million par. Flest par fottøy ble det importert fra Portugal der importen bare gikk ned med bare 1,7 prosent til snaue 211 000 par. Importen fra Italia falt med 14,5 prosent til 186 000 par, mens den gikk ned med hele 42,1 prosent til snaue 129 000 par fra Tyskland. Nesten halvparten av nedgangen fra Tyskland kom i mars. Fra Spania ble det importert snaue 103 000 par fottøy, 23,6 prosent færre enn i første kvartal i fjor. Fra Sverige falt importen med 16,1 prosent til rundt 58 500 par, mens den gikk ned med 15,5 prosent til 39 100 par fra Romania. Fra Slovakia ble det i årets tre første måneder importert nærmere 38 400 par fottøy, det samme som i første kvartal i fjor, mens importen økte med 17,5 prosent til 34 800 par fra Danmark. Importen fra Finland gikk ned med 6,5 til vel 34 700 par, mens den fra Estland gikk ned med 15 prosent til litt under 30 400 par.

Utenfor Asia og Europa var det Tunisia og Marokko det ble importert mest fottøy fra i første kvartal. Importen fra Tunisia økte med 42,6 prosent til 38 500 par, mens den økte med 143,2 prosent til 36 900 par fra Marokko. Fra USA ble det i første kvartal importert 23 800 par fottøy, en økning på 130,2 prosent fra første kvartal i fjor.

1,1 million færre par sko av tekstil

Etter rekordhøy import på vel 3,7 millioner par sko av tekstil i første kvartal i fjor, falt importen med 29,7 prosent eller med 1,1 millioner par sko i første kvartal i år. Antallet i første kvartal i år er det laveste i første kvartal siden 2011. Nær 60 prosent av nedgangen kom som følge av redusert import fra Kina/Hong Kong, der det i første kvartal ble importert nærmere 1,6 millioner par, en nedgang på 29,2 prosent fra første kvartal i fjor. Importen fra Vietnam ble redusert med en tredjedel til 580 900 par, mens den falt med om lag 30 prosent til 136 000 par fra Indonesia. Totalt falt importen av sko av tekstil fra Asia med 29,7 prosent til 2,44 millioner par i første kvartal i år. Fra Europa ble det i samme periode importert 147 700 par sko av tekstil, 36 prosent eller 82 500 par færre enn i første kvartal i fjor. Flest par sko fra Europa ble det i årets tre første måneder importert fra Tyskland der det ble importert 47 000 par, vel 41 000 færre enn i første kvartal i fjor.

Laveste antall sko av lær på over 32 år

Importstatistikken for perioden 1988-2020 viser at importen av sko av lær i første kvartal i år er den laveste i første kvartal på minst 32 år. Totalt ble det i årets tre første måneder importert 1,46 millioner par sko av lær. Detter er snaue halvparten av hva som ble importert i første kvartal i 1988. Importen i første kvartal i år var 15,6 prosent eller rundt 269 400 par mindre enn i første kvartal i fjor. Fra Kina/Hong Kong ble det importert 321 800 par sko av lær, 14,2 prosent færre enn i første kvartal i fjor. I samme periode gikk importen fra Vietnam ned med 25,5 prosent til 197 900 par, mens den falt med 6,3 og 17,1 prosent til 173 600 og 117 400 par fra Portugal og Italia. Importen fra Indonesia økte med 2,1 prosent til 113 000 par, mens importen fra Spania og India gikk ned med 23,6 og 17,3 prosent til 81 600 og 74 800 par. Importen fra Tyskland ble nesten halvert, fra 80 800 par i første kvartal i fjor til 46 900 par i samme kvartal i år.

Totalt ble det første kvartal importert 800 900 par sko av lær fra Asia, en nedgang på 15,6 prosent fra første kvartal i fjor. Etter 30,5 prosent vekst i importen i januar, falt importen med henholdsvis 7,0 prosent og med hele 51,7 prosent i februar og mars sammenlignet med tilsvarende måneder i fjor. Fra Europa gikk importen av sko av lær ned med 18,6 prosent til 615 300 par. Her var nedgangen på 19,1 og 20,7 prosent i januar og februar og «bare» 15,5 prosent i mars.

Importen av vanntett fottøy nesten halvert

Importen av vanntett fottøy var i første kvartal i fjor det høyeste siden 2008. I første kvartal i år falt importen med 47,4 prosent til snaue 223 900 par. Som for sko av lær er antallet som ble importert i første kvartal i år det laveste i første kvartal i perioden 1988-2020. Hele nedgangen og vel så det kom som følge av redusert import fra Kina/Hongkong, der importen i første kvartal gikk ned med nærmere 60 prosent eller med nesten 222 400 par til 150 300 par sammenlignet med første kvartal i fjor. Nest viktigste produsentland av vanntett fottøy til det norske markedet i første kvartal var Sør-Korea der vi i år importerte 11 500 par mot ingen i samme periode i fjor. Totalt ble det i første kvartal importert 169 200 par vanntett fottøy fra Asia, en nedgang på 55,7 prosent fra de tre første månedene i fjor. Fra Europa ble det importert snaue 52 300 par vanntett fottøy i første kvartal, en økning på 19,3 prosent fra første kvartal i fjor. Flest vanntett fottøy fra Europa er det importert fra Italia og Nederland med snaue 10 900 og snaue 10 400 par, henholdsvis 30,4 prosent mer og 29,3 prosent mindre enn i første kvartal i fjor. Fra Estland er det hittil i år importert 8 500 par mot ingen i samme periode i fjor. Også fra Tyskland og Danmark har det vært kraftig økning i importen.

Størst nedgang fra Asia

Importen av andre sko av gummi/plast gikk ned med 23,7 prosent, fra rundt 1,84 millioner par i første kvartal i fjor til 1,4 millioner i første kvartal i år. Av importen på 1,4 millioner par er 1,19 millioner importert fra Asia. Importen fra Asia gikk i første kvartal ned med 25,1 prosent. Nedgangen skyldes redusert import fra alle de tre største produsentlandene i Asia. Fra Kina/Hong Kong falt importen med 22,8 prosent til 925 400 par, mens den gikk ned med 35,2 og 53,7 prosent til 129 600 og 46 000 par fra Vietnam og Indonesia. Også fra Kambodsja falt importen, mens den økte kraftig fra Myanmar og ikke minst India. Fra Europa ble det i årets tre første måneder importert 169 700 par sko av gummi/plast, en nedgang på 15,9 prosent fra første kvartal i fjor. Flest par fra Europa ble det importert fra Italia med 38 100 par, 11,1 prosent ned fra første kvartal i fjor. Importen fra Tyskland gikk ned med 46,8 prosent til 27 400 par, mens den økte med 20,5 og 16,8 prosent til 21 700 og snaue 15 900 par fra Portugal og Sverige.

Importen fra Marokko økte med nærmere 18 500 par til litt over 23 100 par, mens den gikk ned med 1,4 prosent til rundt 14 900 par fra Tunisia.


Nyhetsarkiv

2020 april mars 2019 oktober august februar 2018 juli januar 2017 november september juli may januar 2016 august juni februar januar 2015 desember oktober september august juli juni mars februar 2014 desember november oktober august juni april februar januar 2013 november oktober august juli juni may april mars januar


Skoforlaget AS - Fredrik Selmers vei 2 - 0663 Oslo - skoforlaget@skoforlaget.no - Tlf: 22 65 39 41 | Om Oss

Nettsider av Apasje

Til toppen

Logg inn

Vi jobber fortsatt med medlemsfunksjonaliteten, og er ikke helt klare for å åpne ennå.

×