Utgiver av
magasinet SKO og
Skohåndboken

Historie


Skoforlagets hovedoppgaver er utgivelse av bransjebladet SKO, vedlikeholde skoforlaget.no og Håndbok for Skobransjen.

Skorådet, bransjens tidligere paraplyorganinsasjon, ble nedlagt ved årsskiftet1999/2000. Skorådet var eiet av de samme organisasjonene som idag står Skoforlaget AS. Skoforlaget AS ble opprettet samtidig som og i forbindelsemed nedleggelsen av Skorådet for å ivareta ovennevnte oppgaver for bransjen. I Skorådets tid ble en rekke aktiviteter finansiert ev den såkalte "skoråds-avgiften". Den eksisterer ikke etter nedleggelsen, og Skoforlaget AS må finansiere driften gjennom å ta betalt for sine tjenester. Derfor må bl.a.Håndboken selges til en pris av kr.350.- + mva og eventuell porto.

Skoforlaget AS eies av de tre bransjeforeningene

    • Virke - avd. Mote og Fritid
    • Skogrossisters og Agenters Landsforening (SAL)
    • Norsk Industri, Teko Bransjeforening
Skoforlaget AS - Fredrik Selmers vei 2 - 0663 Oslo - skoforlaget@skoforlaget.no - Tlf: 22 65 39 41 | Om Oss

Nettsider av Apasje

Til toppen

Logg inn

Vi jobber fortsatt med medlemsfunksjonaliteten, og er ikke helt klare for å åpne ennå.

×