Utgiver av
magasinet SKO og
Skohåndboken

Skoforlaget AS


Fredrik Selmers vei 2, 0663 Oslo

Tlf.: 22 65 39 41, mobil: 977 01 755

E-mail: skoforlaget@skoforlaget.no


Skoforlaget AS eies av de tre bransjeforeningene

    •     Virke - avd. Mote og Fritid
    •     Skogrossisters og Agenters Landsforening (SAL)
    •     Norsk Industri, Teko Bransjeforening


Skoforlagets hovedoppgaver er utgivelse av bransjebladet SKO, vedlikeholde skoforlaget.no og Håndbok for Skobransjen, samt andre aktuelle trykksaker til gagn for skohandelen i Norge.

Skorådet, bransjens tidligere paraplyorganisasjon, ble nedlagt ved årskiftet 1999/2000. Skorådet var eiet av de samme organisasjonene som idag står bak Skoforlaget AS. Skoforlaget AS ble opprettet samtidig som og i forbindelse med nedleggelsen av Skorådet for å ivareta ovennevnte oppgaver for bransjen.I Skorådets tid ble en rekke aktiviteter finansiert av den såkalte "skoråds-avgiften". Den eksisterer ikke etter nedleggelsen, og Skoforlaget må  finansiere driften gjennom å ta betalt for sine tjenester. Derfor må Håndboken sleges til en pris av kr.350.- + mva og eventuell porto.

Håndboken bestilles via skoforlaget@skoforlaget.no

Skoforlaget AS ledes av et styre som består av styreleder og fem medlemmer valgt fra ovennevnte foreninger.


Skoforlagets styre pr. januar 2013

Jahn Erik Løchen (Virke) formann
Henrik Ruud (Virke)
Einar Myrer (Virke)
Karl August Ringvold (SAL)
Per Christian Hansen (SAL)
Kari Rømcke (TBL Teko)

Sekretariat:
Daglig leder/ redaktør Lise AndresenSkoforlaget AS - Fredrik Selmers vei 2 - 0663 Oslo - skoforlaget@skoforlaget.no - Tlf: 22 65 39 41 | Om Oss

Nettsider av Apasje

Til toppen

Logg inn

Vi jobber fortsatt med medlemsfunksjonaliteten, og er ikke helt klare for å åpne ennå.

×